AFET SİMÜLASYON SİSTEMLERİ

Ülkemizin son 60 yılda yaşadığı afetlerden; 20 milyonu aşkın vatandaşımız etkilendi, 20 binden fazla insanımız da yaşamını yitirdi. Sadece 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde 50 bine yakın insanımız yaralandı. Binlerce vatandaşımız evsiz kaldı, Türkiye çok büyük acılar yaşadı. Bu kayıplar sadece depremlerde mi yaşandı? 
Elbette ki hayır... Ülkemizde yangınlar, seller, ayrıca karbonmonoksit zehirlenmeleri de can aldı ve almaya devam ediyor.
Oysa afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmamız çok zor değil. Sağlıklı kentleşmenin yanı sıra afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmamız, kayıplarımızı en aza indirgeyecektir.
GÜVENCEM'in AFET SİMÜLASYON SİSTEMLERİ ile daha bilinçli bir toplum haline gelmemiz mümkün.
Afet Eğitim Merkezi Projemiz Japonya’daki örnekler incelenerek ve Japonya’daki sistemleri kuran firmaların desteği alınarak projelendirilmiştir.

 

DEPREM SİMÜLASYON ODASI

Deprem simülasyon sisteminde depremin nasıl oluştuğunun katılımcılara uygulamalı eğitimi verilerek deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatılıyor. Kurulan deprem sarsma tablası ve simülatör sistemi ile ülkemizde ve dünyada olmuş bazı hasar verici depremlerin ivme kayıtlarını kullanarak depremin her yöndeki ivme, hız ve yer değiştirmesini depremlere ait orijinal kayıtları kullanarak gerçeğe yakın simule ederek, deprem sırasında insanların neler yapması gerektiğinin eğitiminin verilmesinin yansıra artçı depremler hakkında da katılımcılar bilgilendiriliyor.

Artçı depremin ne olduğu ve artçı deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin uygulamalı anlatımı yapılıyor. Deprem olurken kendimizi korumak için evde bulunan mobilyaların altına girilerek kafamıza düşebilecek cisimlerden korunmanın, mobilyanın tutularak savrulmasının önüne geçilmesi ve bir elimizle de ensemiz ve başımızı koruyarak düşebilecek cisimlerden korunma, deprem sırası ve hemen sonrasında gaz, su ve elektriğin neden kesilmesi gerektiğinin eğitiminin verilmesi ve deprem sonrasında veya sırasında kapıların neden açılması gerektiğinin anlatımı deprem simülasyonu sırasında ve artçı depremlerden önce uygulamalı olarak katılımcılara anlatılıyor. 
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

YANGIN SÖNDÜRME SİMÜLASYON SİSTEMİ

Yangının fiziksel ve psikolojik etkilerinin simülasyon aracılığıyla tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi için tasarlanan Yangın Söndürme Simülasyon Sistemi, halka/katılımcılara yangın söndürme ekipmanının kullanma tecrübesi kazandırarak yangın hakkında uygulamalı anlatım ve eğitiminin verilmesini sağlıyoruz.
Yangın söndürme simülasyon sisteminde evlerde oluşabilecek yangın hakkında bilgi verilerek katılımcılara yangın söndürme ekipmanı ile yangın söndürme tecrübesi kazandırılır.
Özel dizayn edilmiş 100 inç monitörlerde simule edilerek oluşturulan yangın su ile belirli basınçta doldurulmuş yangın söndürme ekipmanı ile önceden belirlenmiş süre içerisinde söndürme deneyimi kazandırılır.
Evlerde en çok yangın çıkması olası yerler olan mutfak ve sobadan meydana gelen yangın çeşitleri uygulamalı anlatılarak, bu yangınları ne şekilde söndürmek gerektiği uygulamalı olarak tecrübe ediliyor. Mutfakta yağdan oluşan yangınların yapısı ve söndürülme tekniklerinin eğitimi veriliyor. 
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

Duman Kaçış Simülasyon Sistemi

Yangın esnasında istatiksel olarak en çok can kaybına neden olan duman hakkında uygulamalı bilgi vermek için tasarlanan simülasyondur. Yangın esnasında oluşan dumanın, halka/katılımcılara özel dizayn edilmiş duman simulasyon odasında tecrübe edilerek, dumandan meydana gelebilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesinin eğitiminin verilmesi sağlanıyor.
Duman simülasyonun yapıldığı labirent içerisinde basınç ve görsel sensörler kullanılarak katılımcıların nerede olduğu bilgilendirme bölümünde ekrana yansıtılıyor. 
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

5 BOYUTLU SİNEMA SALONU

Oluşturulan senaryoya göre deprem öncesi, deprem oluşumu ve sonrasında neler yapılması gerektiği eğitimi verilir. Katılımcı 5-D simülasyon sayesinde gerçekmiş gibi yaşayarak deprem oluşumunu anlar ve nasıl haraket etmesi gerektiğini tecrübe edinerek öğrenir.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

RÜZGAR - FIRTINA SİMÜLASYON ODASI

Doğal afetlerden olan rüzgar/fırtınanın uygulamalı tanıtımı için saate 35 m/s kadar kontrollü rüzgar oluşturabilen deneyim odasıdır. Fırtına deneyim odasında ses ve rüzgar hızı gerçek rüzgara yakın simüle edilerek katılımcıların fırtına deneyimi edinmeleri sağlanır.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

ACİL DURUM TELEFON İHBAR SİMÜLASYONU

Yangın, sel gibi acil durumlarda ihbar telefon konuşmasının nasıl yapılması gerektiğinin, operatör ile nasıl konuşulması gerektiğinin uygulamalı eğitiminin verilmesi.
Katılımcılara programlı kiosklarla telefonda acil durum ihbar tecrübesi kazandırılıyor. Acil durumlarda adresin ne şekilde verilmesi gerektiğinin tatbikatı yapılıyor.
Acil durumda telefonda ihbar yaparken operatörün konuşmaları simüle edilerek, acil durumlarda operatörün telefonda ihbar yapan kişi ile ne şekilde iletişim kurduğu katılımcılara tecrübe ediliyor.
Telefonla başlayan simülasyonda ekranda görülecek olan operatör katılımcıya ekranda verilen adresi okumasını isteyecektir. Katılımcı tarafından okunan adres, kioskta kurulmuş olan program aracılığıyla kontrol edilecek ve adresin doğru okunup okunmadığının sonucu katılımcıya yazılı olarak veriliyor.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 
 
İlkyardım Eğitim Odası


İlk yardım eğitim odasında AED kullanımı anlatılarak, hangi durumlarda ne şekilde kullanıldığını katılımcılar mankenler üzerinde tecrübe eder. Kanamalar ve çeşitleri anlatılarak mankenler üzerinde kanamaların durdurulması tatbikatı yapılır.
Kalp masajı monitörle senkronize olmuş mankenler üzerinde uygulamalı anlatılarak kalp masajının nasıl yapıldığı eğitimi verilir.
Sun-i tenefüs mankenler üzerinde uygulamalı olarak anlatılır. İlk yardım kitlerinin içerikleri ve nasıl kullanılması gerektiği eğitimi verilir.

Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

ENKAZ KORİDORU

Bir deprem sonrası çeşitli yıkıntıların olduğu hasarlı binaların görülebildiği bir koridor olup, ışık, ses ve farklı yapı malzemeleri ile hazırlanmış bir gözlem koridoru tesis edilerek ziyaretçilere deprem sonrası durumu yaşatmayı amaçlamaktadır.
Çeşitli ahşap, plastik ve inşaat malzemeleri kullanılarak gerçeğe yakın görüntüler elde edilir. Daha önce olmuş depremlerin görüntülerinden faydanılarak enkaz koridoru inşaası yapılır.
Depremde enkaz altında kalmış insanların ne şekilde kurtarılması ve ne şekilde yardım istenmesi gerektiğinin eğitimi verilir.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME SİMÜLASYONU

Lodos rüzgarından kaynaklanan Karbonmonoksit(CO) zehirlenmelerinin nedeni, nasıl oluştuğu ve ne şekilde önlenebileceğinin mankenler yardımı ile hazırlanan simülasyonlarla eğitiminin verilmesidir.
Bu odada bir film ile lodos ve CO hakkında eğitici bilgi verilerek, CO detektörü veya alarmlarının ne derece yararlı olacağının eğitimi verilerek, lodoslu havalarda insanların alması gereken önlemler gösterilir.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.

 

HEYELAN VE SEL SİMÜLASYON ODASI

Ziyaretçiler heyelan ve seli özel olarak dizayn edilmiş sistemde tecrübe ederek, heyelan ve sel hakkında bilgilendilir. Çoklu projektör kullanımı ile yapılan heyalan ve sel filmleri katılımcılara gerçeğe yakın tecrübe kazındırarak heyelan ve selin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi tecrübe ettirir.
Filmlerde heyelan ve selin oluşumu hakkında bilgi verilir. Heyelan ve selin oluşumunu engellemek için neler yapılması gerektiği anlatılır. Heyelan ve sel oluştuğunda neler yapılması gerektiğide film sırasında anlatılır.
Detaylı Bilgi İçin Afet Eğitim Merkezi Sitemizi Ziyaret Ediniz.