HAYAT KURTARAN AYRINTI DUMAN DEDEKTÖRÜ

İlk ayarlanabilir duman dedektörü, yanlış alarmları engellemek için NASA tarafından geliştirilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, güvenlik konusunda da gözle görülür bir ilerleme görülmektedir.

İlk ayarlanabilir duman dedektörü, yanlış alarmları engellemek için NASA tarafından geliştirilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte,  güvenlik konusunda da gözle görülür bir ilerleme görülmektedir.

Bursa Dedektör, bulunduğu ortamda yangın olduğunu bu şekilde tespit edip yangın alarm santraline sinyal gönderir.

Güvenlik sistemleri, ev ve iş yerlerine yönelik tehdit uyandırıcı girişimleri önlemek dışında yaşanabilecek diğer kaza ve doğa olaylarına da karşı geliştirilmiştir. Bunlardan biride duman dedektörü ve yangın alarmıdır.

DUMAN DEDEKTÖRÜ NEDİR?

Olası bir yangının, önceden tespit edilmesi ve gerekli ekiplere bildirilmesi için kullanılan bir sistemdir. Dedektör cihazı, istediğiniz bulunduğunuz ortamın odak noktasına yerleştirilerek; herhangi bir tehlike uyandıracak olan durumda duman ve ısıyı tespit ederek uyarı vermektedir.

Örneğin, ev ya da iş yerinizde siz varken ya da siz yokken oluşabilecek bir yangın esnasında duman dedektörleri devreye girerek kritik bir erken uyarı sistemi sağlar. Ayrıca duman dedektörünün kullanım alanları sadece ev ve iş yeriyle sınırlı değildir. Dedektörlerin uygulama alanlarını; eğitim kurumları, fabrikalar, hapishaneler, labarutuvarlar ve otopark olarak sıralayabiliriz.

Sonuç olarak Bursa duman dedektörleri, yangın algılama sistemlerinin en önemli cihazlarından biridir. Dedektör seçimi yapılırken, mahallin kullanım amacı mahallin yapısı, mahalde çıkacak yangının öncelikli belirtileri vb. özellikler dikkate alınmalıdır. 

Dumanın İnsana ve Çevreye Verdiği Zararlar:

Duman ve gazlar sıcak olduklarından dolayı yanmayı iletirler. Yoğun siyah ve opak duman insanların görme ve duyma fonksiyonlarını kısıtlar ve bu sebeple tahliye anında insanların oryantasyonunu bozar. Duman yangının binanın diğer bölümlerine yayılmasını sağlar.   Karbon ve yanmamış partiküllerden oluşan duman bir yakıt gibi davranmaktadır.  Çok az miktarlarda bile tehlikeli gazların solunumu insanların başını döndürür, nefesini keser, tahliye ve kurtarma sırasında insan davranışlarını ağır bir şekilde etkiler. 

Bu bilgilerin ışığında, duman dedektörü duman yoğunluğunu ve zehirli gazları azaltmak insan hayatlarını kurtarmanın temelini oluşturur: kurtarma ekipleri için daha güvenli bir ortam ve insanların tahliye edilebilmesi için daha çok zaman sağlar.

Görüldüğü üzere, ufak bir uygulama ayrıntısının birçok olası bir tehlike arz edici durumunu önlediği görülmektedir.