Güvencem – Bursa Ev İş Yeri Alarm Sistemleri

Bize Ulaşın 0224 271 43 43

Etkili Deprem Eğitimi İçin
En İyi Modüller!

Deprem anında gerekli becerileri öğretmek üzere
tasarlanmış deprem eğitim modülleri ile bilginizi arttırın.

Deprem Eğitim Modülleri

Masa Tipi Eğitim Modülleri

Masa tipi eğitim modülleri; deprem oluşumu , zemin durumunun bina yapımında önemi , zemin yapısına uygun temel tipinin bina yapımında önemi, ev için de alınabilecek önlemlerde eşya sabitlemenin önemi hakkında basit ama etkili bilgiler aktarılmasına yardımcı materyallerdir.

Fay Kırılım Modülü

Fay kırılımı, deprem sırasında meydana gelen zemin hareketleri sonucu oluşur. Fay kırılım modülü, fay hareketleri ile ilgili anlatım sırasında kullanılan özel masa tipi modüllerimizdendir. Eğitimi desteklemek ve anlatımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bu modüller, otomasyon kontrollüdür. Hareketli tablalar üzerine kurulan maketler ile dizayn edilmiştir.

Zemin Sıvılaşma Modülü

Zemin sıvılaşması, deprem sırasında zeminin su doygunluğu nedeniyle katı halden sıvı hale geçmesidir. Zemin sıvılaşma modülü ile, zemin sıvılaşmasının nasıl oluştuğu, zemin durumuna göre temel yapısının belirlenmesi gerekliliği gibi detaylara hakim olurken, deprem öncesi zemin etüdünün önemi net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bina Salınım Modülü

Bina salınımı, deprem sırasında binaların titreşmesi ve hasar görmesi durumudur. Bina salınım modülü, deprem eğitiminde temel tekniklerinin önemini vurgulayan bir araçtır. Bu modül, katılımcıların interaktif bir deneyim yaşamasını sağlar, manuel kollu bir yapıya sahiptir. Manuel olarak verilen hareket sayesinde 3 ayrı yapının deprem anındaki sarsıntıya nasıl tepki verdiği gözlemlenmektedir.

Eşya Sabitleme Modülü

Deprem sırasında, ev eşyalarının devrilmesi veya düşmesi ciddi yaralanmalara sebep olan bir durumdur. Eşya sabitleme modülü, ev ve iş yerlerinde deprem anında eşyaların sabitlenmesinin önemini vurgulayan bir eğitim aracıdır. Eşyaların sabitlenerek kurulmasının, deprem anında yaşanabilecek zararı azaltmada ne kadar önemli olduğunu eşya sabitleme modülü sayesinde görebilirsiniz.

Deprem Aletsel Büyüklük Modülü

Aletsel büyüklük skalaları, depremleri ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. Deprem riskinin anlaşılması ve deprem anında alınması gereken önlemleri belirlemek için öneme sahiptir. Deprem aletsel büyüklük modülü; farklı deprem büyüklüklerinin ne anlama geldiğini, deprem ölçüm tekniklerini ve halkın bu bilgileri nasıl kullanabileceğini açıklarken, herkesin depreme karşı bilinçli olmasını sağlar. Deprem büyüklük dereceleri hakkında bilginin verildiği görsel bir eğitim modülüdür.