Güvencem – Bursa Ev İş Yeri Alarm Sistemleri

Bize Ulaşın 0224 271 43 43

KVKK

Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu

GÜVENCEM GÜVENLİ YAŞAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

  • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile,
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi

usullerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

   
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Dikkat Edilecekler
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden teslimi Demirtaşpaşa Mahallesi Cezaevi Sokak No: 5a Osmangazi | Bursa Şirkete temsile yetkili kişilere teslim edilmelidir.
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun noter aracılığıyla posta yoluyla teslimi Demirtaşpaşa Mahallesi Cezaevi Sokak No: 5a Osmangazi | Bursa Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta Yoluyla [email protected] [email protected] Başvurunuzun geçerli kabul edilebilmesi için e-posta adresinizin tarafımıza önceden bildirilmiş olması veya sistemimizde zaten kayıtlı olması gerekir.
 

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı Soyadı
Lütfen 11 haneli T.C. vatandaşlık numaranızı giriniz.
Adres

2. Şirketimiz ile olan ilişkiniz

Çalışan | Müşteri

3. KVKK kapsamındaki detaylı talebiniz.

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

Başvuruya vereceğimiz yanıtın tarafa bildirilme yöntemine ilişkin seçenek.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
KVKK Onay Kutusu
İmza Onay Kutusu